Demografisch profiel van Oost-Europeanen in Den Haag

  • Beschrijving: De Haagse bevolking is de afgelopen jaren gegroeid. Een belangrijk deel van deze groei bestaat uit Oost-Europeanen. Bij binnenkomst zijn Haagse Oost-Europeanen door de jaren heen relatief jong en voornamelijk alleenstaand of samenwonend zonder kinderen. Naarmate men langer in Den Haag verblijft, verandert dat naar samenwonend en van samenwonend naar samenwonend met kind(eren). De blijvers zijn na ongeveer zes jaar wat woon- en huishoudenssituatie betreft niet meer te onderscheiden van de gemiddelde Hagenaar.

Intern gebruikte bronnen: Bevolkingsprognose Den Haag 2013. Onderzoeksrapport DSO/ programmamanagement, strategie en onderzoek. Gemeente Den Haag 2013. CPB Notitie. Arbeidsmigranten uit Oost‐Europa. 2011 SEO Economisch Onderzoek, CPB Notitie. Arbeidsmigranten uit Oost‐Europa. 2011 SEO Economisch Onderzoek, SEO‐rapport. De economische impact van arbeidsmigratie uit de MOE‐landen, Bulgarije en Roemenië. Heyma, A., Berkhout, E., van der Werff, S., & Hof, B. 2008. Woonsitutatie Noord‐ en Oost‐Europese arbeidsmigranten. Gemeente Eindhoven 2013. Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen. Engbersen. G., Ilies. M., Leerkes. A., Snel. E. & Van Der Meij. R. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011. Migratiepatronen in dynamisch perspectief, een pilot studie naar de veranderende patronen van arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarij en Roemenie. Engbersen. G., Jansen, J., Faber. M., Leerkes. A. & Snel. E. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014. Footloose migranten in beeld. Engbersen. G., Faber. M., Leerkes. A. & Snel. E. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014. Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije in Den Haag: sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. Snel. E., Van De Pol. S., Burgers. J., Engbersen. G., Ilies. M., Van Der Meij. R., Rusinovic. K. Den Haag: Nicis Institute. Arbeidsmigranten in stadsgewest Haaglanden huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Timmermans. N.G.L., Van Der Linden. B. & Verhoeven. W.H.J. Panteia 2012

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Migratie en Integratie
Aanmelder Beheerunit open data
versie 1.0
versietoelichting juni 2015
Wijzigingsfrequentie Eenmalige publicatie
Contact URI www.denhaag.nl/opendata
Contact email opendata@denhaag.nl
Geografische eenheid Wijkniveau
Publisher URI Gemeente Den Haag
Publisher email opendata@denhaag.nl
spatial
temporal juni 2015
Gecreëerd april 18, 2017, 09:00 (CEST)
Laatst gewijzigd februari 28, 2018, 21:31 (CET)