Meldingen openbare ruimte Den Haag
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Meldingen van burgers in de openbare ruimte. De shape en geojson bestanden bevatten de meldingen waarvan de locatie is aangeduid met behulp van het dichtstbijzijnde adres, waarvan de coördinaten bekend zijn. Dit betreft ongeveer 80% van het totaal aantal meldingen. De meldingen gaan tot ongeveer 3 jaar terug. Het csv bestand bevat alle meldingen, ook die zonder exacte locatie aanduiding, en gaat terug tot 1 januari 2013. Hiervan is het percentage meldingen met coordinaten ongeveer 60%.
  • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
  • Doel registratie: meldingen openbare ruimte van burgers
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor analyses en het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Viewer: https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=9b844191ba1d44458773aaa25fce1825
  • Coördinatenstelsel: RDnew

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Natuur en milieu
Subthema Afval
Verstrekker / Publiceerder Gemeente 's-Gravenhage
Registratiehouder / Data-eigenaar Gemeente 's-Gravenhage
Type contactpunt Organisatie
Naam contactpunt Open data
E-mail contactpunt datashop@denhaag.nl
Locatie Gemeente
Geografisch gebied 's-Gravenhage
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 18-07-2017
Type verandering bijgewerkt
Updatefrequentie voortdurend geactualiseerd
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel False
Gecreëerd juli 17, 2017, 15:15 (CEST)
Laatst gewijzigd maart 2, 2024, 08:01 (CET)