Meldingen openbare ruimte KML Den Haag
DONL DONL enqueued enqueued

  • Beschrijving: Meldingen van burgers in de openbare ruimte. De shape en geojson bestanden bevatten de meldingen waarvan de locatie is aangeduid met behulp van het dichtstbijzijnde adres, waarvan de coördinaten bekend zijn. Dit betreft ongeveer de helft van het totaal aantal meldingen. De meldingen gaan tot ongeveer 1 jaar terug. De csv en excel bestanden bevatten alle meldingen, ook die zonder exacte locatie aanduiding, en gaan terug tot 1 januari 2013
  • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
  • Doel registratie: meldingen openbare ruimte van burgers
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor analyses en het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Ruimte en Infrastructuur
Aanmelder Beheerunit open data
Wijzigingsfrequentie Dagelijks
Contact URI www.denhaag.nl/opendata
Contact email opendata@denhaag.nl
Publisher URI Gemeente Den Haag
Publisher email opendata@denhaag.nl
Uploadfrequentie Dagelijks
spatial
temporal
Gecreëerd oktober 24, 2017, 13:14 (CEST)
Laatst gewijzigd maart 2, 2021, 07:22 (CET)