Private markten Den Haag
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Vergunningen voor private markten vanaf 2017 in Den Haag
  • Bron: Gemeente Den Haag. Systeem Key2Vergunningen.
  • Viewer: https://arcg.is/0Tby9m0
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Co√∂rdinatenstelsel: RDnew.. KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Economie
Subthema Handel
Verstrekker / Publiceerder Gemeente 's-Gravenhage
Registratiehouder / Data-eigenaar Gemeente 's-Gravenhage
Type contactpunt Organisatie
Naam contactpunt Open data
E-mail contactpunt support@civity.nl
Telefoon contactpunt
Locatie Gemeente
Geografisch gebied 's-Gravenhage
Einddatum
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 2019-02-12
Type verandering bijgewerkt
Geplande datum
Updatefrequentie nooit
Versie
Versietoelichting
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Omgrenzende rechthoek
Resolutie
Toepassingsschaal
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel False
Volgorde in Carrousel.
Carrousel afbeelding
Carrousel tekst