Zonnepanelen Den Haag

  • Beschrijving: Voor elk BAG pandvlak is bepaald hoeveel zonnepanelen er op liggen. Geen onderscheid tussen panelen voor warmte en energie. In totaal waren op het meetmoment 7851 panden voorzien van zonnepanelen. Hiervan waren 7843 te koppelen aan BAG-panden. 8 objecten (schuren) zijn niet te relateren aan de BAG, dus die hebben geen BAG-id’s.
  • Attribuutvelden:
  • Identificatie: BAG id
  • Panelen: aantal panelen
  • Bron: Obliquefoto’s (31-06-2018) en BAG (01-01-2019)
  • Viewer: https://arcg.is/0LKz18
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Datum laatste update: 01-01-2019
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Distributie In ontwikkeling
Locatie Utrecht
Coordinatenstelsel WGS84 (4326)
thema natuur-en-milieu
aanmelder Beheerunit open data
openbaarheid Archive
rechten Authenticatie nodig
wijzigingsfrequentie incidenteel
LODStars 3 sterren: open formaat
High Value Data Lijst Ja
Gecreëerd januari 28, 2019, 13:45 (CET)
Laatst gewijzigd maart 25, 2019, 07:36 (CET)