Zonnepanelen Den Haag
DONL DONL success success

  • Beschrijving: Voor elk BAG pandvlak is bepaald hoeveel zonnepanelen er op liggen. Geen onderscheid tussen panelen voor warmte en energie. In totaal waren op het meetmoment 7851 panden voorzien van zonnepanelen. Hiervan waren 7843 te koppelen aan BAG-panden. 8 objecten (schuren) zijn niet te relateren aan de BAG, dus die hebben geen BAG-id’s.
  • Attribuutvelden:
  • Identificatie: BAG id
  • Panelen: aantal panelen
  • Bron: Obliquefoto’s (31-06-2018) en BAG (01-01-2019)
  • Viewer: https://arcg.is/0LKz18
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Datum laatste update: 01-01-2019
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD
Locatie Gemeente
Geografische eenheid Gemeente
Coordinatenstelsel RD (28992)
Thema Natuur en milieu
Sub-Thema Energie
Registratiehouder e-mail datashop@denhaag.nl
Verstrekker Open Data gemeente Den Haag
Verstrekker e-mail datashop@denhaag.nl
Aanmelder Beheerunit open data
Openbaarheid Openbaar
Status Beschikbaar
Wijzigingsfrequentie incidenteel
LODStars 3 sterren: Open formaat
kwaliteit goed
High Value Data Lijst Nee
Type verandering bijgewerkt
Gecreëerd januari 28, 2019, 13:45 (CET)
Laatst gewijzigd juni 1, 2023, 06:53 (CEST)