Zonnepanelen Den Haag
DONL DONL complete complete

  • Beschrijving: Voor elk BAG pandvlak is bepaald hoeveel zonnepanelen er op liggen. Geen onderscheid tussen panelen voor warmte en energie. In totaal waren op het meetmoment 7851 panden voorzien van zonnepanelen. Hiervan waren 7843 te koppelen aan BAG-panden. 8 objecten (schuren) zijn niet te relateren aan de BAG, dus die hebben geen BAG-id’s.
  • Attribuutvelden:
  • Identificatie: BAG id
  • Panelen: aantal panelen
  • Bron: Obliquefoto’s (31-06-2018) en BAG (01-01-2019)
  • Viewer: https://arcg.is/0LKz18
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Datum laatste update: 01-01-2019
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Natuur en milieu
Subthema Energie
Verstrekker / Publiceerder Gemeente 's-Gravenhage
Registratiehouder / Data-eigenaar Gemeente 's-Gravenhage
Type contactpunt Organisatie
Naam contactpunt Open data
E-mail contactpunt datashop@denhaag.nl
Locatie Gemeente
Geografisch gebied 's-Gravenhage
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Status Beschikbaar
Uitgiftedatum 28-01-2019
Type verandering bijgewerkt
Updatefrequentie nooit
Ruimtelijk referentiesysteem RD (28992)
Publiceren Geoserver Ja
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Ja
Toon in Carrousel False
Gecreëerd januari 28, 2019, 13:45 (CET)
Laatst gewijzigd juni 14, 2024, 08:35 (CEST)