118 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Algemene ontwerprichtlijnen Riolering

  Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de riolering. De leidraad riolering van de Stichting Rioned is een door de gemeente gehanteerd ondersteunend...
 • Nulmeting kwaliteit openbare ruimte 2014

  Overzicht van de data afkomstig uit de nulmeting kwaliteit openbare ruimte uit 2014, hierbij zijn de volgende gegevens weergegeven: categorie; thema; kwaliteitskenmerk;...
 • Fietstrommels

  Overzicht van fietstrommels in Utrecht. In deze dataset vind je de volgende gegevens per fietstrommel: wijknaam; straatnaam; huisnummer.
 • Fietsbuurtstallingen

  Overzicht van de fietsbuurtstallingen. In deze dataset vind je de volgende gegevens per buurtstalling: wijknaam; straatnaam; huisnummer.
 • Gemeente-, wijk- en buurtgrenzen Utrecht

  Officiële grenzen van gemeente Utrecht, verdeeld in 10 wijken en 111 buurten. In deze dataset staan de namen en locaties van deze wijken en buurten vermeld. De dataset bestaat...
 • Meldingen openbare ruimte - Gemeente Zeist

  Meldingen openbare ruimte Bron: Gemeente Zeist Doel: Publicatie op internet Beperkingen: Geen Mogelijkheden: Coördinatenstelsel: WGS 84
 • Verharding

  Dataset mbt verharde voetpaden, fietspaden en speelplaatsen in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: verharding totaal in m2;...
 • Straatmeubilair

  Dataset mbt lichtmasten, afvalbakken, banken en picknickbanken in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: lichtmasten; lichtmasten...
 • Voorzieningen

  Dataset mbt tevredenheid van bewoners over voorzieningen in Utrecht op totaal- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: Tevreden over: winkels in de...
 • Meldingen openbare ruimte Utrecht

  Dataset mbt meldingen openbare ruimte in Utrecht op wijk- en buurtniveau per jaar en kwartaal. In deze dataset staan de volgende categorieën vermeld: meldingen verlichting;...
 • Planologische kaders (in ontwikkeling)

  "Deze dataset is nog in ontwikkeling bij Zaanstad en is dus nog niet beschikbaar. Binnenkort wordt bepaald of deze set ook werkelijk gepubliceerd wordt. Ook wordt dan bepaald...
 • Meldingen openbare ruimte Utrecht

  Overzicht van meldingen over de openbare ruimte in 2015 in Utrecht.
 • P-route fietsparkeren

  Dataset mbt realtime fietsparkeerdata van de fietsenstallingen in Utrecht waar het P-route systeem van kracht is. Bij deze fietsenstallingen kunnen bezoekers realtime zien...
 • Straatnamen

  Dataset met alle officiele BAG-straatnamen in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: openbare ruimtenaam BAG; woonplaats; type; BAG-nummer...
 • Parkeerplattegrond

  Dataset met fietsenstallingen, parkeergarages, parkeerrayons, en P+R locaties in Utrecht (71 in totaal). Het gaat hierbij om de volgende aantallen: 14 fietsenstallingen; 13...
 • Locaties tijdelijk grondgebruik

  Dataset met locaties die beschikbaar zijn of komen voor tijdelijke invulling. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: terreinnaam; oppervlakte in m2;...
 • Stedelijke ontwikkelingsprojecten

  Dataset met overzicht van de stedelijke ontwikkelingsprojecten in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: projectnaam; gebiedsmanager gemeente...
 • OVL Zaltbommel

  Openbare verlichting van de gemeente Zaltbommel.