18 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Openbare Verlichting Alblasserdam 44 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht van de Openbare Verlichting in de gemeente. Het overzicht bevat de locaties waar Openbare Verlichting is geplaatst (waar staan lichtmasten) in de...
 • Speelplekken Alblasserdam 23 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht speelplekken die worden beheerd door de gemeente. Het bestand bevat zowel gegevens over locatie als over de inrichting. Het betreft: sAssetTypeName (het...
 • Stembureaus Alblasserdam (2017) 29 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht van de stembureaus in gemeente Alblasserdam Bron: gemeente Alblasserdam Doel: het overzicht bevat de locaties waar stemgerechtigden in de EIGEN...
 • Aantal banen naar bedrijfstak, Alblasserdam 13 keer bekeken

  Beschrijving: Het aantal banen in de gemeente voor een periode van 4 jaar, opgedeeld in 13 bedrijfstakken. Het woord 'baan' wordt gedefinieerd als: Een persoon die (een)...
 • Stembureaus Alblasserdam (GR-2018) 28 keer bekeken

  Overzicht van de stembureaus in de gemeente Alblasserdam. De lijst heeft betrekking op de verkiezingen voor de gemeenteraad, en voor het Raadplegend referendum, beiden op...
 • Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum, Alblasserdam (GR 2018) 16 keer bekeken

  • Beschrijving: datasets met de uitslagen van de verkiezingen voor de Gemeenteraad 2018, in de gemeente Alblasserdam, per stembureau en politieke partij. • Bron: gemeente...
 • Gemeentelijke subsidies – Alblasserdam 2016 17 keer bekeken

  Beschrijving: Met ingang van 2015 publiceert de gemeente jaarlijks een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de daarbij behorende subsidiebedragen. Dit betreft de...
 • Buurten in Alblasserdam 12 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht van de buurten in gemeente Alblasserdam. Een buurt is een geografisch afgebakend (administratief) gebied binnen de gemeente, met zo goed als altijd een...
 • Hondenuitlaatplaatsen Alblasserdam 11 keer bekeken

  Beschrijving: In principe geldt overal in Alblasserdam voor honden een aanlijnplicht en een opruimplicht. Plaatsen waar de aanlijnplicht en/of de opruimplicht niet geldt, zijn...
 • Bomen, Alblasserdam 20 keer bekeken

  Beschrijving: dataset met de straat- en parkbomen van de gemeente, die als individuele boom zijn opgenomen in het beheersysteem van de gemeente. Dit zijn veelal de bomen die...
 • Bevolkingspiramide 2016 en 2030, Alblasserdam 11 keer bekeken

  De dataset visualiseert de opbouw van de bevolking in 2016 (feitelijk), en geeft een prognose voor het jaar 2030. De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter...
 • Autobezit in Alblasserdam 15 keer bekeken

  Beschrijving: Gegevens met betrekking tot het aantal personenauto' s in de gemeente. Verwijzing 1 geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie...
 • Woningen Alblasserdam, onderverdeeld naar type eigendom, en aantal nieuwbouww... 13 keer bekeken

  Beschrijving: Het totaal aantal woningen in de gemeente voor de periode 2010-2016. Het totaal wordt uitgesplitst naar drie typen eigendom (koop, huur corporaties en huur...
 • Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam, per stembureau 37 keer bekeken

  Beschrijving: dataset met de uitslagen per stembureau in de gemeente, met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De gegevens zijn beschikbaar in de vorm...
 • Opbouw bevolking (totaal, geslacht, leeftijd), Alblasserdam 15 keer bekeken

  Beschrijving: de dataset toont de opbouw van de bevolking van de gemeente over de afgelopen jaren. Zichtbaar zijn: het totale aantal bewoners, het aantal mannen en vrouwen, en...
 • Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam 19 keer bekeken

  Beschrijving: dataset met de uitslagen in de gemeente Alblasserdam, met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 De data-eigenaar is te bereiken via het...
 • Wijken in Alblasserdam 22 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht van de wijken in gemeente Alblasserdam. Een wijk is een geografisch afgebakend (administratief) gebied binnen de gemeente, met zo goed als altijd een...
 • uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam, per kandidaat 11 keer bekeken

  Beschrijving: dataset met de uitslagen per kandidaat in de gemeente. De gegevens hebben betrekking op de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Bron: gemeente Alblasserdam...